Gra miejska

Gra miejska

Gra miejska

183

Gra miejska – Miasto Głuchych na terenie Centrum Handlowego Manufaktura w Łodzi była imprezą towarzyszącą odbywającemu się tam w październiku 2010 roku Przeglądowi Edukacyjnemu organizowanemu przez Polski Związek Głuchych. Zlecenie polegało na zaprojektowaniu kilkunastu pawilonów rozmieszczonych na terenie Centrum Handlowego. Pawilony były tłem do toczącej się tam gry mającej pomóc osobom słyszącym zrozumienie świata niesłyszących.

Uczestnicy gry mieli spędzić w Mieście Głuchych jeden dzień, załatwiając różne codzienne sprawy. Wobec tego we wnętrzu Centrum ustawione zostało dziewięć stoisk imitujących punkty użyteczności publicznej, m.in. takich jak: szkoła, sklep, urząd czy kawiarnia.

183
Miasto Głuchych pozwala ludziom słyszącym poznać świat ludzi niesłyszących oraz pokazuje, że komunikacja między rzeczywistością dźwięku i rzeczywistością ciszy może być pasjonująca. Sala szkolna to miejsce do nauki z ławkami, biurkiem nauczycielskim, mapą i tablicą oraz globusem.

183
Boksy na zewnątrz obklejono wielkoformatowymi grafikami, przedstawiającymi jeden z dziewięciu punktów użyteczności publicznej.

183
Zadania przed jakimi stali uczestnicy gry to między innymi dowiedzieć się o postępy swojego dziecka podczas wywiadówki w szkole.

183
Na poczcie uczestnicy musieli sobie poradzić z wysłaniem listów poleconych.

183
Bliskość rzeczywistego punktu poczty niejednokrotnie myliła przechodniów, którzy chcieli skorzystać z usług w pawilonie Miasta Głuchych.

183
W każdym pawilonie zastosowano odpowiednie grafiki pozwalające na łatwe rozeznanie się ze świadczonymi w nim usług.

183
Wielkoformatowe grafiki zostały wydrukowane zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz stoisk.

183
Uczestnicy gry mogli wziąć udział w lekcji tańca.